More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Allocation
ASB
Assured Shorthold tenancy
assured-tenancy
Benefits and care
Deposits
Disrepair
Homeless
Housing Conditions
Housing law - All
Introductory and Demoted tenancies
Leasehold and shared ownership
Licences and occupiers
Mortgage possession
Nuisance
Possession
Regulation and planning
right-to-buy
secure-tenancy
Succession
Trusts and Estoppel
Unlawful eviction and harassment

Job ad – North Wales

30/06/2024

Shelter Cymru

Shelter Cymru exists to defend the right to a safe home in Wales and fight the devastating impact the housing emergency has on people.

We help thousands of people each year by offering free, confidential and independent advice and campaigning to overcome the root causes of the housing emergency.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.  If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

SC722–Housing Law Caseworker

(North West Wales)

Rhyl or Felinheli office

17.5 – 35 hours per week

 £26,862 per annum (pro rata) – £13,431pa

An exciting opportunity has now arisen at Shelter Cymru for a Housing Law Caseworker who will work within our Housing Services team based in Rhyl or Felinheli.

The post holder will be part of a team who provide a National Housing Advice Service through a mixture of centre, court and surgery based services across the North West Wales region.

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:   12noon – 15 July 2024

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

Mae Shelter Cymru yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru ac i frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei chael ar bobl.

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn drwy gynnig cyngor tai arbenigol, annibynnol ac am ddim, ac yn ymgyrchu i oresgyn yr hyn sydd wrth wraidd yr argyfwng tai

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

SC722 – Gweithiwr Achos Cyfraith Tai

Gogledd Orllewin Cymru

Swyddfa Rhyl neu Felinheli

17 – 35 awr yr wythnos

£26,862 y flwyddyn (pro rata) – £13,431pa

Mae cyfle cyffrous bellach wedi codi yn Shelter Cymru ar gyfer Gweithiwr Achos Cyfraith Tai a fydd yn gweithio yn ein tîm Gwasanaethau Tai yn y Rhyl neu’r Felinheli.

Bydd deiliaid y swydd yn rhan o dîm sy’n darparu Gwasanaeth Cyngor Tai Cenedlaethol trwy gymysgedd o wasanaethau canolfan, llys ac allgymorth ledled rhanbarth Gogledd – Orllewin Cymru.

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael mwy o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  12noon – 15 Gorffenaff 2024

Mae Shelter Cymru un recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn abrennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Giles Peaker is a solicitor and partner in the Housing and Public Law team at Anthony Gold Solicitors in South London. You can find him on Linkedin and on Twitter. Known as NL round these parts.

0 Comments

Leave a Reply (We can't offer advice on individual issues)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.