More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Allocation
ASB
Assured Shorthold tenancy
assured-tenancy
Benefits and care
Deposits
Disrepair
Homeless
Housing Conditions
Housing law - All
Introductory and Demoted tenancies
Leasehold and shared ownership
Licences and occupiers
Mortgage possession
Nuisance
Possession
Regulation and planning
right-to-buy
secure-tenancy
Succession
Trusts and Estoppel
Unlawful eviction and harassment

Job ads – Swansea and Cardiff

24/03/2024

Shelter Cymru

SC715 Team Leader (Cardiff, Vale and Valleys)

Cardiff Office

35 hours per week

£30,660 per annum

An exciting opportunity has now arisen within our Housing Services team in South Wales for a Team Leader.  The post holder will have direct line management responsibility for all Housing Law Caseworkers who are delivering face-to-face housing advice services to the Cardiff, Vale and Valleys  region, which covers Cardiff, the Vale of Glamorgan, RCT, Merthyr Tydfil and south Powys.

Employees are provided with an office base and this role will be based out of Cardiff.

For an informal discussion about the role, please contact Clare Panton at clarep@sheltercymru.org.uk

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:  10am 5 April 2024

INTERVIEW DATE : 17th April 2024

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

SC715 Arweinydd Tîm (Caerdydd, y Fro a’r Cymoedd

35 awr yr wythnos

£30,660 y flwyddyn

Mae cyfle cyffrous bellach wedi codi o fewn ein tîm Gwasanaethau Tai yn Ne Cymru ar gyfer Arweinydd Tîm. Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol dros yr holl Weithwyr Achos Cyfraith Tai sy’n darparu gwasanaethau cyngor tai wyneb yn wyneb i ranbarth Caerdydd, y Fro a’r Cymoedd, sy’n cynnwys Caerdydd, Bro Morgannwg, RhCT, Merthyr Tudful a de Powys.

Darperir swyddfa i’ weithwyr a bydd y swydd hon wedi’i lleoli yng Nghaerdydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Clare Panton ar clarep@sheltercymru.org.uk

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael mwy o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  10yb 5 April 2024

DYDDIAD CYFWELIAD : 17 April 2024

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.


Shelter Cymru

SC714 Team Leader (Western Bay)

Swansea Office

28 hours per week

£30,660 per annum (pro rata) – £24,528pa

Fixed term until 31 March 2025

An exciting opportunity has now arisen within our Housing Services team in South Wales for a Team Leader.  The post holder will have direct line management responsibility for all Housing Law Caseworkers who are delivering face-to-face housing advice services to the Western Bay region, which covers Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend.

Employees are provided with an office base and this role will be based out of Swansea.

For an informal discussion about the role, please contact Clare Panton at clarep@sheltercymru.org.uk

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:  10am – 5 April 2024

INTERVIEW DATE : 18th April 2024

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

SC659 Arweinydd Tîm (Bae’r Gorllewin)

Swyddfa Abertawe

28 awr yr wythnos

£30,660 y flwyddyn (pro rata) – £24,528 y flwyddyn

Tymor penodol tan 31 Mawrth 2025

Mae cyfle cyffrous bellach wedi codi o fewn ein tîm Gwasanaethau Tai yn Ne Cymru ar gyfer Arweinydd Tîm. Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol dros yr holl Weithwyr Achos Cyfraith Tai sy’n darparu gwasanaethau cyngor tai wyneb yn wyneb i ranbarth Bae’r Gorllewin, sy’n cwmpasu Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Darperir swyddfa i weithwyr a bydd yswydd hon wedi’i lleoli yn Abertawe.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Clare Panton ar clarep@sheltercymru.org.uk

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael mwy o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  10yb – 5 April 2024

DYDDIAD  CYFWELIAD : 18 April 2024

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

 

Giles Peaker is a solicitor and partner in the Housing and Public Law team at Anthony Gold Solicitors in South London. You can find him on Linkedin and on Twitter. Known as NL round these parts.

0 Comments

Leave a Reply (We can't offer advice on individual issues)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.