More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Allocation
ASB
Assured Shorthold tenancy
assured-tenancy
Benefits and care
Deposits
Disrepair
Homeless
Housing Conditions
Housing law - All
Introductory and Demoted tenancies
Leasehold and shared ownership
Licences and occupiers
Mortgage possession
Nuisance
Possession
Regulation and planning
right-to-buy
secure-tenancy
Succession
Trusts and Estoppel
Unlawful eviction and harassment

Job ads – Coventry/Birmingham, Cardiff, Rhyl

19/02/2023

Central England Law Centre

Housing Solicitor / Caseworker
Based at either our Coventry Office or our Birmingham Office

Salary: Solicitor: Up to £33,565 depending on experience. Caseworker: Up to £30,904 depending on experience

Hours : 37 Hours

Central England Law Centre is the UK’s largest Law Centre, with a national reputation for innovation and excellence in its legal practice. We are a charity that provides free specialist legal advice to people in Coventry and Birmingham who are most in need. We advocate for people, challenge unfair decisions, take cases to the highest courts and work in partnerships with other voluntary and statutory organisations. We work tirelessly to fulfil our vision of a society where people’s rights are upheld, their needs met, and in which everybody can thrive.

We are looking for an experienced Housing solicitor / caseworker who will be part of our Housing team specialising in dealing with a range of legal aid housing matters including possessions, evictions, homelessness and disrepair. You will also assist with the Housing Possession Court Duty Scheme. You will be compassionate, committed and enjoy working within a team who work with clients to resolve all their interconnecting legal needs. Ideally you will have experience of working with people who have experienced disadvantage or who have experienced trauma.

This is a fantastic opportunity to play an essential role in a friendly organisation that is trying to make a difference to the lives of those people in our communities that are most vulnerable.

The Law Centre operates in both Coventry and Birmingham. Both offices are within walking distance of a railway station. Our terms and conditions include flexible working including hybrid working where appropriate, 28 days holiday pro rata (rising by 1 day per year to 35 days after 5 years’ service) plus 8 additional statutory days, and pension scheme membership.

Applications can be downloaded from our Website
Applications to be submitted by email to recruitment@centralenglandlc.org.uk.

Closing date: 10am on the 1st March 2023
Interviews will be held in week commencing: 13th March 2023 We strive to be an Equal Opportunities employer.

 


 

Shelter Cymru

Shelter Cymru exists to defend the right to a safe home in Wales and fight the devastating impact the housing emergency has on people.

We help thousands of people each year by offering free, confidential and independent advice and campaigning to overcome the root causes of the housing emergency.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.

If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

SC657 Paralegal

Cardiff office  

17.5 hours per week

£25,342 per annum (pro rata) – £12,671pa

An exciting opportunity has arisen for a Paralegal to join our Legal team at Shelter Cymru.  The post holder will work closely with the Solicitors to assist with undertaking direct casework under a Legal Aid certificate across Wales.

Employees are provided with an office base and this role will be based out of our Cardiff office.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:  10am – 28 February 2023

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

Registered Charity No: 515902

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru ac i frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn drwy gynnig cyngor tai arbenigol, annibynnol ac am ddim, ac ymgyrchu i oresgyn yr hyn sydd wrth wraidd yr argyfwng tai

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

SC657 – Paragyfreithiol

Swyddfa Caerdydd

17.5 awr yr wythnos

£25,342 y flwyddyn (pro rata) £12,671yf

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Baragyfreithiwr ymuno â’n tîm Cyfreithiol yn Shelter Cymru. Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda’r Cyfreithwyr i gynorthwyo gyda gwneud gwaith achos uniongyrchol o dan dystysgrif Cymorth Cyfreithiol ledled Cymru.

Darperir swyddfa i weithwyr a bydd y rôl hon wedi’i lleoli y tu allan i’n swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  28 Chwefror 2023

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Rhif Elusen Gofrestredig: 515902


Shelter Cymru

Shelter Cymru exists to defend the right to a safe home in Wales and fight the devastating impact the housing emergency has on people.

We help thousands of people each year by offering free, confidential and independent advice and campaigning to overcome the root causes of the housing emergency.

We are now looking to recruit for the following positions to join our team.  If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

 Early Intervention Workers x3

My Home Denbighshire Early Intervention Project

Rhyl office

35 hours per week

£23,000 per annum

Post initially funded from 1 April 2023 – 31 March 2024

An exciting opportunity has now arisen at Shelter Cymru for three full time  Early Intervention Workers to join our exciting new project to prevent homelessness at its very earliest stages, funded by Denbighshire County Council and working in partnership with Clwyd Alyn and Warm Wales.

Employees are provided with an office base and this role will be based out of our office Rhyl.

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:   10am –27 February 2023

INTERVIEW DATE: w/c 6 March 2023

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce

Registered Charity No: 515902

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru ac i frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei chael ar bobl.

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn drwy gynnig cyngor tai arbenigol, annibynnol ac am ddim, ac ymgyrchu i oresgyn yr hyn sydd wrth wraidd yr argyfwng tai

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gweithwyr Ymyrraeth Cynnar x3

Prosiect Ymyrraeth Cynnar Sir Dinbych

Swyddfa’r Rhyl

35 awr yr wythnos

£23,000 y flwyddyn

Ariannwyd y swydd i ddechrau o 1 Ebrill 2023 – 31 Mawrth 2024

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Shelter Cymru i dri Weithiwr Ymyrraeth Cynnar ymuno â’n prosiect newydd cyffrous i atal digartrefedd yn ei gamau cynharaf un, a ariennir gan Gyngor Sir Ddinbych ac sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chlwyd Alyn a Cymru Gynnes.

Yn ystod y cyfnod presennol o ansicrwydd ynghylch Covid-19, mae’r rhan fwyaf o’r tîm yn gweithio o bell dros dro, fodd bynnag ar ôl dychwelyd i’r swyddfa yn gyffredinol bydd y swydd wedi’i lleoli yn ein swyddfa yn y Rhyl. Mae Shelter Cymru yn gweithio gyda staff i gynnig math o weithio hybrid wrth symud ymlaen.

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael mwy o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:10yb – 27 Chwefror 2023

DYDDIAD  CYFWELIAD – w/c 6 Mawrth 2023

Mae Shelter Cymru un recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn abrennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Rhif Elusen Gofrestredig: 515902

Giles Peaker is a solicitor and partner in the Housing and Public Law team at Anthony Gold Solicitors in South London. You can find him on Linkedin and on Twitter. Known as NL round these parts.

0 Comments

Leave a Reply (We can't offer advice on individual issues)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.